Vooruitzicht

Heeft het platteland toekomst?

Kijkend naar programma’s als “Escape to the country” kan men deze vraag positief beantwoorden. Feit is dan wel dat de mensen met geld op het platteland wonen en zij die geen geld hebben in de steden. Mensen van middelbare en wat oudere leeftijd zoeken de rust op, het landleven. Zij hebben daar geld voorover. Terwijl de mensen met lagere inkomens en de jongeren hun heil (moeten) zoeken in de steden.

Vakantieparadijs platteland

Een andere beweging die we al jaren zien is de bouw van vakantiedorpen, waar stadsmensen met hun kinderen een weekend of weekje rust gaan zoeken. De dorpen zijn zo ontworpen dat men er eigenlijk niet uit hoeft, want alle voorzieningen zijn binnen het dorp voorradig. Het enige wat de omgeving er van merkt is dat er wat mensen een baan vinden en dat sommige bedrijven hun producten mogen leveren.  Niets tegen vakantiedorpen, maar we moeten wel oppassen dat ons kostbaar platteland een soort van rustoases krijgt en als een park gezien wordt voor stadsmensen. Door naast de vakantiedorpen ook andere toeristische activiteiten aan te bieden, die niet dorpsgebonden zijn ontstaan er banen en kansen.

Toerisme als toekomst

imagesToerisme kan het platteland helpen te overleven. Toerisme zorgt voor werkgelegenheid en voor activiteit. Dorpen die nu stil en deels al leeg zijn kunnen opfleuren door de komst van toeristen. Niet alleen in de zin van verkoop van producten. Ook gewoon omdat er weer mensen op straat zijn of door de omgeving fietsen. Waar leven is ontstaat nieuw leven. Mogelijk is het toerisme voor het platteland de redding. Mits het niet alleen gericht is op omheinde vakantiedorpen, maar een open structuur en karakter krijgt in combinatie met die dorpen.