Toekomst

Het platteland in 2013 en verder

Nederland vergrijst en nergens is dat beter te zien dan op het platteland. De dorpen raken leeg omdat de jongeren naar de steden trekken waar ze hopen een baan te vinden. Dat levert steeds meer druk op voor de achterblijvers, die met minder voorzieningen te kampen krijgen. Zijn de banken en winkels vaak al jaren geleden uit de dorpen vertrokken, nou vervallen ook andere voorzieningen. De snel vergrijzende bevolking, die veel extra ondersteuning nodig heeft of binnen een paar jaar nodig zal hebben kan de dorpen niet meer echt onderhouden. Leegstand en verval zal daarom een van de nieuwe problemen worden waarmee plattelandsgemeenten te maken krijgen. Dit in tegenstelling tot de Randstad waar nog steeds woningtekort heerst.

DownloadedFile
Beleid maken kan helpen

Kan de politiek hier iets aan doen? Uiteraard, maar de vraag is of men daar momenteel toe in staat is. Men is zo druk met het proberen uit de crisis te komen en te trachten weer economische groei te bewerkstellingen dat andere problemen achterop raken. Armoede, werkloosheid en sociale uitsluiting zijn niet slechts stadse problemen. De plattelandsgemeenten hebben er vermoedelijk nog meer last van.

_DSC0488.ashxDe regering kan geen mensen op transport zetten en naar het platteland vervoeren, maar men zou wel, in goed overleg met de inwoners en de gemeenten kunnen zoeken naar alternatieven. Naar uitnodigend beleid dat jonge mensen naar het platteland terug laat keren. In overleg met het bedrijfsleven zou men iets kunnen doen. Het openbaar vervoer verbeteren helpt. De aanwezige huizen voorraad hernieuwen en huizen bouwen die bij deze tijd passen helpt. Zeker als de huren en de verkoopprijzen beduidend positief verschillen, lager zijn dus. Dat zorgt er voor dat mensen nadenken of ze niet misschien toch terugkeren of dat ze zich mogelijk toch op het platteland willen vestigen. Alles maar laten gebeuren zal op den duur heel veel geld gaan kosten. Dat kan voorkomen worden met positieve actie.