Minder kappen van bomen

DownloadedFileDoordat landbouwgrond braak komt te liggen groeit de vraag naar meer bos. Men is begonnen om boeren te vergoeden voor het verbossen van hun braak liggende grond. Zo ontstaan er in ons land weer bossen. Waar we decennia niets anders gedaan hebben dan bossen gekapt om huizen, bedrijven, wegen te bouwen zijn we nu bezig om weer bos bij te planten. Dat dat de mensheid ten goede komt is helder, want meer bos betekent meer verwerking van CO2, een schonere lucht en dus een gezondere leefomgeving.
Maar het biedt ook kansen op werkgelegenheid. Vroeger plantte men snelgroeiende bomen voor de mijnbouw en de scheepvaart. Nu is er geen noodzaak voor die monocultuur en kan de variëteit weer volop worden toegepast. Daardoor ontstaan er heerlijk speel- en wandelgebieden. De bouw van een bos, het onderhoud, de houtkap, het mogelijk maken van wandelgebied, de verzorging van dieren, ga maar door. Werkgelegenheid genoeg. Dat kan eveneens helpen de ontvolking van het platteland tegen te gaan.

Recreatie oases

Mensen die elke dag onder grote werkdruk en stress hun arbeid verrichten hebben meer dan ooit behoefte aan recreatie. Een paar uurtjes heerlijk wandelen of fietsen. Door een bos hollen of een lang weekend frisse lucht inademen. Dat alles valt met nieuwe bebossing op verantwoorde en duurzame wijze te combineren. Het platteland biedt al die kansen. Nou nog zien dat men dat niet alleen begrijpt, maar er ook gebruik van gaat maken en op een positieve en duurzame wijze gaat investeren in het Nederlandse platteland.

 

Tags: , ,

 

Meer Berichten in Duurzaamheid