‘Extra wegenbelasting voor boeren’

Twee PvdA-politici in Friesland pleiten voor de invoering van een extra wegenbelasting voor agrarische ondernemers. Zij vinden dat nodig is voor het gebruik van hun trekkers en andere landbouwvoertuigen. Ze stellen een heffing van gemiddeld 5.000 euro per bedrijf voor, omdat zware landbouwmachines de wegen in het gebied zwaar zouden belasten. 

Dit schrijft De Telegraaf. Jelle de Visser, raadslid in Leeuwarden en Remco Admiraal, bestuurslid van Wetterskip Fryslân willen het geld uit de heffingen besteden aan het onderhoud van de wegen. Daarnaast kan worden geïnvesteerd in de veiligheid door het verbreden van wegen.

Subsidie

Bij de heffing wordt volgens hen uitgegaan van twee promille van de waarde van de grond van een bedrijf. Dit betekent voor een gemiddeld grondgebonden agrarische ondernemer met een melkvee- of akkerbouwbedrijf een heffing van 5.000 euro per jaar. Hun redenering is als volgt: hoe meer grond een boer heeft, hoe vaker de wegen worden belast. Daarnaast stellen ze dat de grond ondanks de economische crisis jaarlijks in waarde stijgt. De Visser zegt in De Telegraaf dat deze heffing makkelijk op de vangen is, omdat de agrariërs jaarlijks gemiddeld 20.000 euro subsidie krijgen van de Europese Unie.

 

Tags: , , , ,

 

Meer Berichten in Platteland