Europa

EU_vlag

Er is nogal wat te doen over de Europese Unie. Vaak wordt de EU als zondebok gebruikt als men zelf niet wil opdraaien voor wat men gedaan of niet gedaan heeft. Vaak roept men dat de EU veel te veel kost. Zonder dat men dat wat Nederland aan de EU verdient er tegenover zet, want dan zien de burgers dat we er veel, heel veel meer aan over houden. Maar, hoe het ook zij, we maken deel uit van die EU en de vraag is hoe kan de EU helpen om het platteland te ondersteunen in haar omwentelingsproces?

Overal problemen

Laten we beginnen met vast te stellen dat de Europese Unie sinds haar oprichting een heel belangrijk beleidsonderwerp had, namelijk de voedselproductie. Meer dan de helft van de EU-begroting gaat daar naar toe. Nog steeds, alhoewel door dat het aantal lidstaten is gegroeid het relatieve percentage is gedaald. De EU betaalt boeren subsidies om het zo mogelijk te maken tegen voor de burgers betaalbare prijzen voedsel op de markt te brengen. Die subsidies zijn de aflopen drie decennia sterk gedaald, althans voor de boeren in de oude EU lidstaten. Voor de boeren in de nieuwe EU lidstaten is dat minder het geval, want zij kregen al niet veel. Maar ondanks al die subsidies zien we dat in heel wat EU landen het platteland aan het vergrijzen en aan het ontvolken is. Dus het is geen typisch Nederlands probleem, maar een Europees probleem. Dat maakt het zoeken naar oplossing iets gemakkelijker. Omdat men samen kan zoeken naar die noodzakelijke verandering. Plus, en dat is van groot belang, omdat men vanuit Europa de Nederlandse regering onder druk kan zetten om nieuw beleid te maken door gebruik te maken van zowel het Europees Parlement als de Europese Commissie. Daar boven op geldt dat Europese samenwerking van boeren en hun organisaties die druk nog verder kan opvoeren.

Greenpeace_symbols_recycle_europeDe toekomst is Europees

Nederland alleen zal al die problemen niet kunnen oplossen, althans niet allemaal en niet super snel. Europa daarentegen kan veel meer. Door hulp vanuit de EU kunnen projecten worden gestart, kan nieuw beleid vorm krijgen, kan men van elkaars fouten leren en natuurlijk ook van wat goed gaat. Dankzij de EU kan de plattelandsrevolutie die zo hard nodig is, veel sneller zijn beslag krijgen.