Boeren

bbb-homeSteeds meer boerenbedrijven staan onder druk. Niet alleen is de opbrengst de laatste jaren fors gedaald. Ook de opvolging is een probleem. Kinderen willen de zaak niet overnemen. Men beseft terdege dat men heel hard moet zwoegen om te kunnen overleven. Plus dat dat overleven geen vetpot is of zal zijn. Dat geldt voor zowel de veeteelt als voor de akkerbouw in ons land.

De voedselproductie onder druk?

Zo kan het gebeuren dat de voedselproductie onder druk komt te staan. Zelfs als we nog meer producten in een of ander buitenland laten maken en daarna hier heen halen, de eigen productie van voedsel komt onder steeds grotere druk als we geen oplossing vinden voor het probleem van het boeren. Was een boer vroeger een gezien persoon, met een eigen bedrijf, dan is men tegenwoordig iemand die afhankelijk is van de subsidies die er mogelijk zijn en van vaak te lage marktprijzen. Het aantal boerenbedrijven dat een eigen winkeltje is begonnen laat dat heel duidelijk zien.

Toekomst en werk

Het zal anders moeten. Daar hoeven we niet lang over na te denken. De vraag is dan altijd hoe, want meestal probeert men voort te borduren op de ingeslagen weg. Vragen als: “Hoe voorkomen we dat het platteland vervalt?”, “Hoe krijgen we jonge mensen zo ver dat ze een boerenbedrijf overnemen of starten?”, “Hoe houden we de voedselproductie verantwoord op peil?” schreeuwen om een antwoord.
0570 Cluis middeleeuwse ruineDat het anders kan leren we uit een voorbeeld uit Frankrijk. De bergboeren in de Alpen en de Cevennes hebben eeuwenlang tegen de elementen gevochten om overeind te blijven. Hard werken, arm blijven, proberen het hoofd boven water te houden. Dat gold voor deze mensen. Hun kinderen wilden dat niet en kozen voor een baan in de stad. Zij vertrokken massaal, waardoor langzaam aan de kleine boerenbedrijven vervielen. Doordat er geen boeren en geen vee meer waren die de bergweiden onderhield kwamen er steeds meer aardverschuivingen voor. Dat was niet alleen een ramp voor de dorpen onder aan de berg die onder grote stromen modder bedolven werden, maar ook voor de bergecologie en zo voor het algehele klimaat. Dat begon men te beseffen en zo kwam een programma tot stand, in hechte samenwerking met de Europese Unie, om jonge mensen te werven die bergboer wilden worden. Door deze boeren een basisinkomen te garanderen vond men jongeren bereid het zware beroep weer op te pakken en zie daar, er ontstonden geen nieuwe lawines meer en de bergflora en -fauna herstelde zich. Zo kan positief beleid helpen om verpaupering te beëindigen.