Boeren worden gedwongen tot creativiteit

koe-boerderijVoor veel mensen is het nog steeds een idyllisch plaatje, het kleine boerderijtje tussen de weilanden met daaromheen wat koeien en schapen of een maïsveld. Helaas verdwijnt dit beeld steeds meer uit het Hollandse landschap. Want terwijl de gehele agrarische sector het op dit moment lastig heeft, zijn het vooral de kleine boeren die moeite hebben het hoofd boven water te houden. En wanneer dat al lukt, is het vervolgens een probleem om een welwillende opvolger te vinden. Kinderen kiezen vaak voor een carrière buiten het boerenleven en andere mogelijke opvolgers gaan eerder voor een grote boerderij.

De politiek werkt niet mee
Naast de economische problemen zorgt ook de politiek ervoor dat het voeren van een boerenbedrijf steeds lastig wordt. Er blijft veel onduidelijk over te nemen beslissingen op het gebied van quota voor melk en suiker maar ook wetgeving op het gebied van bemesting en dierenwelzijn. Door deze onzekerheid wordt het voor veel boeren lastig om een planning te maken voor de lange termijn. Besluiten en investeringen blijven achterwege, waardoor de sector noodgedwongen stil blijft staan. Want ook banken durven door deze onduidelijke toekomstplannen een lening aan een boerenbedrijf minder snel aan.

SONY DSCCreatief financieren
De ondernemende boer weet in deze ongunstige tijden echter wel op creatieve wijze nieuwe manieren te vinden om zijn bedrijf gezond te houden. Zo blijken andere partijen zoals vastgoedbeheerders en pensioenfondsen bijvoorbeeld wel degelijk interesse te hebben om de ambities van een boerenbedrijf te financieren. Maar ook investeringen op het gebied van duurzaamheid blijken vaak aantrekkelijk. Door verschillende subsidies is het zo mogelijk om te investeren in het opwekken van energie, wat ook op de langere termijn een aantrekkelijke bron van inkomsten is. Daarnaast proberen boeren met leaseconstructies meer werkkapitaal over te houden. Het ouderwetse plaatje van de kleine familieboerderij verdwijnt dan misschien, maar voor boeren met gezonde ondernemingszin blijven er altijd mogelijkheden om te blijven groeien.

 

Tags: ,

 

Meer Berichten in Boerenbedrijf